Corona-hulp

Als gemeenschappelijke kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo werken we samen in de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA). Binnen alle kerken proberen vrijwilligers contacten te onderhouden met de oudere leden, via een kaartje of een telefoontje, want bezoek aan huis wordt door de overheid ontraden. Wat wel kan en mag, is het doen van boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen of willen. Daarvoor zijn in Aalten meerdere mogelijkheden. En de eigen diaconie of caritas is beschikbaar voor vragen om hulp of steun. Als Stichting DHA richten we ons ook op mensen die geen lid van een kerk zijn.    

Stichting DHA werkt ook nauw samen met Figulus en de burgerlijke gemeente. Dat doen we samen in het MeedoenPact van de gemeente Aalten.

Figulus is van maandag tot vrijdag ’s ochtends bereikbaar. Als mensen een (hulp) vraag hebben waar ze niet direct van weten bij wie ze terecht kunnen wordt verwezen naar 0543 473993 voor Aalten en 0315 655282 voor Dinxperlo of via mail: info@figulus-welzijn.nl.
Mochten er hulpvragen bij Figulus binnenkomen en er is hulp gewenst, dan zullen zij actie ondernemen door vrijwilligers in te schakelen.

Figulus werkt aan de site www.gemeenteaaltenvitaal.nl   Op deze site worden leuke activiteiten aangeboden die afleiding bieden. Dat kan aantrekkelijk zijn voor kinderen die wel wat afleiding kunnen gebruiken. Er zijn ook veel mensen (jong en wat ouder) die nu noodgedwongen thuiszitten en hulp aanbieden. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen heeft Figulus daarvoor twee pagina’s aangemaakt op Facebook.

Coronahulp Aalten-Bredevoort
https://www.facebook.com/groups/203412150944234/Corona hulp

Coronahulp Dinxperlo en omstreken
https://www.facebook.com/groups/coronahulpdinxperlo/

#NietAlleen
Ook heeft Stichting DHA zich aangesloten bij de landelijke actie #NietAlleen. De website www.nietalleen.nl is in het leven geroepen door diverse kerken en de Evangelische Omroep.

Met #Nietalleen wil men de lokale hulpinitiatieven verbinden aan hulpvragers en ook onderling met elkaar in contact brengen. In de gemeente Aalten fungeert de stichting DHA als contactorganisatie. Vragen en verzoeken die op de landelijke site binnen komen worden aan ons doorgespeeld met het verzoek ze op te pakken. Door de aanhoudende onzekerheid en de economische gevolgen gaan de organisaties achter #NietAlleen ervan uit dat de komende tijd nog veel mensen onze hulp nodig zullen hebben. Wij proberen ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.

De Coronacrisis gaat nog lang duren. We stellen ons open voor vragen en suggesties. Wellicht lukt het ons om gezamenlijk in te spelen op problemen die nog op ons af komen of die we nog niet hebben waargenomen.