Helpen waar geen helper is

Er willen zijn voor je naaste. Sinds jaar en dag wordt vanuit de geloofsgemeenschappen in de gemeente Aalten (Aalten, Dinxperlo, Bredevoort) deze missie onderschreven. Om nog meer waar te maken dat we er willen zijn voor alle inwoners, ongeacht geloof of afkomst, is in april 2017 de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA) opgericht. De behoefte aan steun neemt toe in onze veranderende samenleving en door de gebruikelijke kanalen worden bepaalde mensen soms niet bereikt. We gaan op diverse maatschappelijke terreinen intensiever met elkaar samenwerken.

De rode lijn in de samenwerking is het bieden van hulp en ondersteuning aan degenen die het moeilijk hebben. In de DHA worden de krachten gebundeld om als gezamenlijke kerken en geloofsgemeenschappen bij te dragen aan het welzijn van alle mensen die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren. De drijfveer om hulp te verlenen komt vanuit de bijbelse diaconale opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft. Op deze wijze wordt er bijgedragen aan een samenleving waarin er zorg, liefde en aandacht voor elkaar is.

De huidige werkzaamheden van de diaconieën, Caritas en de verschillende werkgroepen blijven bestaan. De stichting wil deze waar nodig ondersteunen.