ANBI

De stichting DHA is aangemerkt  als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.