Over ons

Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA)

In 2016 is het Diaconaal Platform Aalten (DPA) van start gegaan als een vrijblijvend overleg. De diaconieën van een achttal kerken in gemeente Aalten vonden elkaar om op verschillende maatschappelijke terreinen intensiever met elkaar samen te werken.

Op 25 april 2017 heeft dit geresulteerd in de oprichting van het uitvoerend orgaan: Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA).

De stichting wordt gevormd door

> Caritas Aalten
> Caritas Dinxperlo
> Christelijke Gereformeerde Kerk Aalten
> Euregio Christen Gemeente
> Gemeente van Christenen Aalten
> Protestante gemeente Aalten
> Protestante gemeente Bredevoort
> Protestante gemeente Dinxperlo