Externe partners

  

• Particulieren
• Gebiedsteams van de Gemeente Aalten
• Vluchtelingenwerk
• Figulus
• Voedselbank
• Leger des Heils
• Rode Kruis
• Gemeente Aalten
• Overige diaconieën
• Woningbouwcorporaties
• NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging)
• Gehandicaptenraad
• Ouderenraad