Financieel

Financiële verantwoording

De Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten is op 25 april 2017 bij notariële akte opgericht (inschrijving KvK 68630913). Het eerste verslagjaar is 2017. Alle jaarverslagen worden vastgesteld en op deze site gepubliceerd. Voor de financiële controle wordt jaarlijks een (onafhankelijke) kascommissie gevormd uit afgevaardigden van het Diaconaal Platform Aalten (DPA). Ook legt de stichting de jaarlijkse begroting en de beleidsplannen aan het DPA voor.

Documenten

Jaarverslag DHA 2017

Financieel verslag 2017 DHA

Financieel verslag 2018 DHA

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het secretariaat  (info@stichting-dha.nl ).