Bestuur

De Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA) vertegenwoordigt het Diaconaal Platform Aalten (DPA) naar buiten toe. Zij treedt daarbij op namens de aangesloten diaconieën. Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Ellen Pardijs Voorzitter
Gert-Jan Stegeman Penningmeester
Ada Boland
Ada Endeveld
Ina Hoftijzer

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen beloning en bij de stichting zijn geen werknemers in dienst.